Кратък фирмен профил

Елис ГЕ ЕООД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
ул. Иван Вазов 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103060110
Капитал (лв.): 709 080
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 13.03.2018 
Предмет на дейност: Строително предприемачество и сделки с недвижими имоти, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска дейност, битови услуги, производство на стоки с цел продажба.
 

19.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
31.10.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
18.03.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.11.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
19.12.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.12.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.12.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 248 пъти
[2016: 138, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]