Кратък фирмен профил

Топливо АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831924394
Капитал (лв.): 5 416 829
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност - проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан, транспортна и спедиторска дейност и услуги, международен транспорт, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство в страната и в чужбина, посредническа дейност, изложбена и маркетингова дейност, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене, търговия със семена, зърно, зърнени и хлебни продукти, търговия с лаково-бояджийски и други химически продукти, търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветлението, покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти, като дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
12.09.2018: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
11.09.2018: Топливо АД-София (3TV) На 05.09.2018 г. е закрит клонът на...
05.09.2018: "Топливо" лети по пистата на загубите Въпреки дългогодишния си...
04.09.2018: Топливо АД-София (3TV) Уведомление по чл.114б, ал.1 от...
28.08.2018: Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София представи тримесечен...
10.08.2018: Топливо АД-София (3TV) На 07.08.2018 г. е закрит клонът на...
31.07.2018: Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София представи тримесечен...
16.07.2018: Топливо АД-София (3TV) Уведомление за вписано в ТР увеличение...
10.07.2018: Топливо АД-София (3TV) Уведомление по чл114б,ал.1 от...
03.07.2018: Топливо АД-София (3TV) Уведомление за вписан нов член на Съвета...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 413 пъти
[2016: 1 070, 2015: 640, 2014: 244, 2013: 488, 2012: 1 284, 2011: 764, ... ]