Кратък фирмен профил

Дезинтегратор АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Руски 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123020792
Капитал (лв.): 51 018
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Приложни изследвания, разработване, внедряване и производство на дезинтеграторна теxника и теxнологии, проектиране и израждане на дезинтеграторни модули, теxнологични коплексни обекти за реализаране на безотпадни и ефективни теxнологии, търговска дейност в страната и чужбина и всички други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.06.2010: Дезинтегратор АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Дезинтегратор АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Дезинтегратор АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.04.2004: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 2681-П от 10 март 2004 г. На...
09.01.2002: Прекратява търговия с акции на дружества от Неофициален пазар на...
20.12.2001: Държавната комисия по ценните книжа реши да се отнеме правото...
31.07.2001: Съветът на директорите на "Дезинтегратор" - АД, Стара Загора, на...
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
10.10.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 956 пъти
[2016: 228, 2015: 105, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 348, 2011: 31, ... ]