Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 376   стр.    
14.02.2019: Интеконекторът получи разрешение за строеж в Гърция...
12.02.2019: КЕВР не е проверявала НЕК от години На фона на честите...
11.02.2019: Рокади в управлението на "Топлофикация София" "Топлофикация...
06.02.2019: "Джи Пи груп", ГБС и "Трейс" продължават в търга за газовата...
04.02.2019: През февруари каним желаещите да строят АЕЦ...
01.02.2019: Дълговете на "Топлофикация - София" гонят 1 милиард лева...
25.01.2019: И производителите на ток от 1 МВт до 4 МВт излизат на борсата...
24.01.2019: Свободният пазар на ток се оказа държавен монопол Българската...
22.01.2019: Без икономически изгоди от Турски поток у нас? Трите компании,...
18.01.2019: По 150-200 млн. евро годишно ще инвестира в България ЕБВР ЕБВР...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 247 пъти
[2016: 1 120, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]