Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 372   стр.    
17.10.2018: Нова финансова инжекция за държавната ТЕЦ вместо реформи...
17.10.2018: Запазването на капацитета на "Марица-изток" е водещ приоритет в...
08.10.2018: БЕХ записа второ увеличение на своята трета емисия еврооблигации...
08.10.2018: БЕХ взе още 50 млн. евро заем Държавното енергийно дружество...
08.10.2018: Обявен е и последният търг – за строителен надзор, за газовата...
28.09.2018: Облигациите на БЕХ ще се търгуват на борсата от 2...
27.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
26.09.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
19.09.2018: БЕХ пое още 100 млн. лв. газов дълг на столичното...
19.09.2018: БЕХ пое още 100 млн. лв. газов дълг на столичното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 088 пъти
[2016: 961, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]