Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 374   стр.    
07.12.2018: Глобата за България заради газовия монопол може да стигне 330...
03.12.2018: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
29.11.2018: Една четвърт от квотите за работата на ТЕЦ "Марица изток 2" вече...
22.11.2018: Ядреният бизнес на БЕХ процъфтява, НЕК потъна още в червената...
21.11.2018: АЕЦ "Козлодуй" е с ново ръководство С решение на Съвета на...
21.11.2018: С набор от мерки ще стабилизират Марица изток 2 Сформираната...
21.11.2018: Въглищните централи под шапката на БЕХ са сред най-големите...
12.11.2018: НЕК затъва с нови 62.4 милиона лева Фирмите от българската...
12.11.2018: БЕХ изкупил над 99 млн. лв. борчове на "Топлофикация София" за...
09.11.2018: ЕК одобри публична помощ за газовия интерконектор между Гърция и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 154 пъти
[2016: 1 027, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]