Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 397 756 827
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 367   стр.    
05.01.2018: Данаил Папазов придоби "ТЕЦ Варна" с 24 млн. евро кредит от...
04.01.2018: БАН публикува два доклада за "Белене" Българската академия на...
02.01.2018: БЕХ ще иска от ЕК държавните централи да продават на борсата и...
21.12.2017: БЕХ ще иска от ЕК държавните централи да продават на борсата и...
11.12.2017: Обявен е търг за доставка на тръби за газовата връзка с Гърция...
06.12.2017: Докладът за "Белене" не допуска алтернативни варианти БЕХ е...
30.11.2017: "Овергаз" подготвя нов сигнал до Брюксел за газовата...
28.11.2017: Продължава проверката за злоупотреба с господстващо положение на...
27.11.2017: България очаква до 330 млн. евро глоба от Брюксел за газов...
07.11.2017: КЗК разреши на фондовата борса да придобие...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 813 пъти
[2016: 686, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]