Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 397 756 827
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 370   стр.    
10.07.2018: Облигациите на БЕХ за 400 млн. евро се търгуват и на борсата в...
02.07.2018: ЕИБ ни отпусна €110 млн. за интерконектора с Гърция...
25.06.2018: БЕХ емитира облигации за 400 млн. евро, с които ще плати стар...
25.06.2018: Енергийният холдинг пласира облигации за 400 млн....
19.06.2018: Енергийната борса удвои печалбата на БФБ Една сделка прекрои и...
18.06.2018: БЕХ ще емитира евроблигации В понеделник Българския енергиен...
11.06.2018: Корейци са четвъртият инвеститор за “Белене” Корейската хидро-...
07.06.2018: Петьо Иванов: НЕК е стартирала процедура за оценител на активите...
22.05.2018: ICGB обявява търг за археологически проучвания по трасето...
21.05.2018: БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от поне 500...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 987 пъти
[2016: 860, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]