Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 397 756 827
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 369   стр.    
22.03.2018: "Булгартрансгаз" купува земята и активите на "Южен поток" за...
21.03.2018: „Булгартрансгаз“ ще плати 13.2 млн. лв. за няколко имота на...
20.03.2018: Държавата е готова с методика за възвращаемостта на...
20.03.2018: Американските ТЕЦ 3 месеца ще анализират спирането на договорите...
19.03.2018: Китайската CNNC поднови интереса си към "Белене" Китайската...
19.03.2018: 10 фирми подадоха заявления за производство и доставка на тръби...
09.03.2018: "Булгартрансгаз" вади 13 млн. лв. за активи на "Южен...
27.02.2018: БЕХ обяви конкурс за обслужващи банки Българският енергиен...
23.02.2018: ЧЕЗ обяви сделката за българския си бизнес с пазарджишка...
23.02.2018: В ТЕЦ "Варна" назначавали работници Спряната в началото на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 896 пъти
[2016: 769, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]