Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 397 756 827
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 366   стр.    
07.11.2017: КЗК разреши на фондовата борса да придобие...
29.09.2017: Българска фондова борса-София АД (BSO) На проведено извънредно...
28.09.2017: БФБ ще продаде държавни облигации, за да купи енергийната...
14.09.2017: Увеличават се българските фирми в топ 500 в региона С едно...
11.09.2017: "Булгаргаз" предложи по-голямо поевтиняване на газа от 1...
08.09.2017: 18 български фирми в европейска класация 18 български фирми са...
08.09.2017: България, Гърция и Сърбия ще си сътрудничат за либерализиран...
07.09.2017: Новата входно–изходна тарифна система на пазара на природен газ...
25.08.2017: Българска фондова борса – София АД свиква общо събрание на...
18.08.2017: С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 759 пъти
[2016: 632, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]