Кратък фирмен профил

Хладилник Костенец АД - Костенец


Контакти

Костенец, 2030
ул. Боровец 83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130867752
Капитал (лв.): 750 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.07.2010: Хладилник - Костенец АД - Костенец свиква Годишно общо събрание...
25.05.2009: Хладилник - Костенец АД - Костенец свиква Годишно общо събрание...
25.05.2009: Хладилник - Костенец АД - Костенец свиква Годишно общо събрание...
29.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
29.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Хладилник Костенец" - АД, Костенец,...
24.04.2007: "Хладилник Костенец" - АД, Костенец, кани акционера в забава,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Хладилник - Костенец" - АД, Костенец,...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Хладилник - Костенец" - АД, Костенец,...
16.08.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 909 пъти
[2016: 365, 2015: 51, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 167, 2011: 75, ... ]