В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва: - Емитент: ТБ... още
 Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни... още
 Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт АД-София представи шестмесечен отчет за периода... още
 Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни... още
 Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 9 от Част IV... още
 Бившето държавно предприятие "Строителство и възстановяване", добило популярност като строителни войски, се... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
03.08: Агрохим-Сливен АД - Сливен
03.08: БЛ Финансова компания АД - София
03.08: Бул холдинг АД - София
03.08: Българска коприна АД - София
03.08: Адванс Терафонд АДСИЦ - София
03.08: Застрахователна компания Лев Инс АД - София
03.08: Ийст транспорт АД - София
03.08: Инвестиционна компания Галата АД - Варна
03.08: Компас Фонд за Вземания АДСИЦ - София
03.08: Милки Лукс Ин АД - Севлиево
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 21 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 7години от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Алтерон АДСИЦ - Варна
 Премиер фонд АДСИЦ - Варна
 Турин имоти АДСИЦ - София
 Бианор Холдинг АД - София
 Би Джи Ай Груп АД - София
 БГ Агро АД - Варна
 Балканкар - Заря АД - Павликени
 Атоменергоремонт АД - Козлодуй
 Астерион България АД - София
 Армейски Холдинг АД - София
 Алфа България АД - София
 Алтерко АД - София