Кратък фирмен профил

Найден Киров АД - Русе


Контакти

Русе, 7005
бул. Липник 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117001454
Капитал (лв.): 477 926
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, разработка, производство и търговия с електроинсталационни и електронизирани изделия и инструментална екипировка, транспортна, спедиторска и външнотърговска дейност, инженерингови и консултантски услуги, проектиране, ремонт и строителство, търговия и даване под наем на недвижими имоти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
15.04.2010: Найден Киров АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
12.06.2009: Найден Киров АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2009: Найден Киров АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
06.01.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.09.2008: Найден Киров АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
01.04.2008: Найден Киров АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Найден Киров" - АД, Русе, на...
10.04.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 939 пъти
[2016: 202, 2015: 67, 2014: 67, 2013: 135, 2012: 251, 2011: 368, ... ]