Кратък фирмен профил

Криста ЕООД - София


Контакти

София, 1408
бул. Витоша 115, ет. 3, ап. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121118907
Капитал (лв.): 434 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Продукти и услуги:
Официален представител и дистрибутор на DSM Nutritional Products, Alpharma, Givaudan.
Предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт и други специфични търговски операции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, всякаква друга търговска дейност, незабранена и съобразена с особените изисквания на закона, в страната и в чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.05.2019: „Криста“ откри високотехнологично производство в Стара...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2000: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ и § 5 ЗДЛ с...
24.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
15.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.04.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.04.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 250 пъти
[2016: 109, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 80, 2011: 4, ... ]