Кратък фирмен профил

Агрия груп холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
бул. Княз Борис I 111, Бизнес Център Димят, ет.9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148135254
Капитал (лв.): 6 800 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; арxитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност - внос и износ в сраната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
03.12.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна ...
31.10.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна ...
30.10.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Представени декларации съгл....
19.10.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Уведомление от Агрия Груп...
12.09.2018: III. Преразглеждане на базата на BG REIT Не се извършва...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.08.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна ...
15.08.2018: КЗК проверява сделката за придобиването на производителя на олио...
30.07.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 056 пъти
[2016: 855, 2015: 389, 2014: 170, 2013: 340, 2012: 942, 2011: 675, ... ]