Кратък фирмен профил

Агрия груп холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
бул. Княз Борис I 111, Бизнес Център Димят, ет.9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148135254
Капитал (лв.): 6 800 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2023 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; арxитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност - внос и износ в сраната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
28.02.2024: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
28.02.2024: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
28.02.2024: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
02.02.2024: „Агрия Груп Холдинг“ е приключило сделката за производителя и...
02.02.2024: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) Уведомление от Агрия Груп...
31.01.2024: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
16.01.2024: Българска фондова борса изпраща още една успешна година....
10.01.2024: Дъщерно на "БГ Агро" придобива земеделската компания от Варна...
04.01.2024: Строят нов завод за преработка на слънчогледово олио в Северна...
21.12.2023: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Агрия...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 920 пъти
[2024: 404, ... ]