Кратък фирмен профил

Милк Комерсиал ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130936999
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, лизингова дейност в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, рекламна, издателства, консултантска дейност, туристическа, хотелиерска, сстроителна, информационна дейност, транспорт в страната и в чужбина, складова дейност, откриване на магазинна мрежа, инженерингова и иновационна дейност и услуги, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване под наем на мпс и недвижими имоти, битови услуги, производство, изкупуване, обработка и пласмент на селскостопанска продукция, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.
 

18.03.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019...
13.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019...
10.01.2019: "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 291 пъти
[2016: 158, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 61, 2011: 7, ... ]