Кратък фирмен профил

123 ББ ООД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Красно село бл. 202 вх.В ет.3 ап.29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121888053
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Производство на рекламни продукти и материали, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламни, информационни и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, комисионна и консигнационна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, издателска и дистрибуторска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.02.2004: Шест компании са подали оферти за участие в обществена поръчка...
23.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 399 пъти
[2016: 266, 2015: 38, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, ... ]