Кратък фирмен профил

Иф Маш ЕООД - София


Контакти

София, 1164
ул. Люботрън, бл. 6, вх.Б, ап.23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121298422
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност, производство и реализация на стоки и услуги, международен и вътрешен товарен и пътнически транспорт, представителство, посредничество, агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионерство, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

05.09.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
29.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 246 пъти
[2016: 58, 2015: 20, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 96, 2011: 7, ... ]