Кратък фирмен профил

Петролис ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
бул. Демокрация 104, вх. В, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102253117
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, внос и износ на промишлени и хранителни стоки, петролни продукти, горива, смазочни материали, машини и съоръжения, сделки със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, вкл. превоз на пътници и товари, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, промишлени и битови, строително-монтажни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, всякакви други сделки, незабранени със закон.
 

08.07.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.06.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.08.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
02.06.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 184 пъти
[2016: 55, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 71, 2011: 1, ... ]