Кратък фирмен профил

Мелта АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
бул. Александър Кусев No 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123028579
Капитал (лв.): 1 347 058
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, производство, търговия на вътрешен пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, плодови, зеленчукови и месни консерви, цветя, билки, гъби, пчелен мед и пчелни продукти, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.06.2017: Фирма Конпло България Ад произвежда различни видове консервирани...
21.06.2010: Конпло АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.10.2009: Конпло АД - Казанлък свиква Извънредно общо събрание на...
12.05.2009: Конпло АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.11.2008: Конпло АД - Казанлък свиква Извънредно общо събрание на...
20.05.2008: Конпло АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2007: "Съветът на директорите на "Конпло" - АД, Казанлък, на основание...
19.09.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом...
12.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: Управителният съвет на "Конпло" - АД, със седалище и адрес на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 146 пъти
[2016: 423, 2015: 73, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 171, 2011: 96, ... ]