Кратък фирмен профил

Дея Билд АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1870
кв.Ботунец
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121072566
Капитал (лв.): 73 637
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2009 
Предмет на дейност: Проучване в страната и чужбина, проектиране, инженерингова дейност в строителството на промишлени, жилищни, селскостопански и други обекти в страната и чужбина, строителство на готови строителни елементи и изделия, строително-ремонтни, транспортни и автоуслуги, обществено хранене, хотелиерство, туризъм, търговия в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички други дейности незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
14.05.2009: Дея Билд АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
17.03.2009: Дея Билд АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.03.2009: Дея Билд АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 694 пъти
[2016: 69, 2015: 19, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 87, 2011: 112, ... ]