Кратък фирмен профил

Ел ей рент АД - Лом


Контакти

Лом, 3600
ул. Миланези 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111000853
Капитал (лв.): 92 006
 
 
 

Отрасъл: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.04.2018 
Предмет на дейност: Подготовка и квалификация на кадри; подготовка и реализация на проекти, свързани с младежта и нейните образователни и социални потребности, както и за насърчаване на младежката заетост, строителство и отдаване под наем на жилищни, с обществено предназначение, промишлени помещения и площи, автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни моторни превозни средства и оборудване, товаро-разтоварна дейност, спедиторска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
10.01.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) На 09.01.2018 г....
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
18.03.2010: Лом автотранспорт АД - Лом свиква Годишно общо събрание на...
06.11.2009: Информация от Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив /6B2/: -...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
08.04.2009: Лом автотранспорт АД - Лом свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
30.05.2008: Лом автотранспорт АД - Лом свиква Годишно общо събрание на...
19.02.2008: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 092 пъти
[2016: 265, 2015: 98, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 183, 2011: 114, ... ]