Кратък фирмен профил

Ангер АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Атанас Самоковеца 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120015726
Капитал (лв.): 73 960
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.02.2014 
Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на движими и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, управление на финансовите ресурси и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството може да извършва в страната сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
08.07.2011: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
30.04.2009: Ангер АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
08.09.2008: БФБ-София АД уведомява за следното: Поради отписване на...
12.08.2008: Ангер АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
06.08.2008: На проведено ОСА от 01.08.2008 год. на Ангер АД-Пловдив /5MO/ са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 310 пъти
[2016: 71, 2015: 70, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 275, 2011: 180, ... ]