Кратък фирмен профил

Панацея ООД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Гочо Москов 2, вх. А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107018752
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Търговия с горива, бензин, дизелово гориво, мазут, смазочни масла (след разрешение), търговия с пестициди и минерални торове, разфасоване на пестициди и минерални торове, търговия с посевен и посадъчен материал, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна и рекламна (без книгопечат) дейност, международни превози, външнотърговска дейност и други дейности, незабранени със закон.
 

16.06.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.09.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
24.09.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
25.06.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.1998: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 377 пъти
[2016: 185, 2015: 35, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 75, 2011: 11, ... ]