Кратък фирмен профил

ЗИНОМ АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9301
ул. Антон Стоянов 1 А, ПК 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124000390
Капитал (лв.): 79 510
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Продукти и услуги:
Производство на инструменти – пресови, инжекционни, режещи и измервателни.
Производство на възли и детайли за: транспортно машиностроене, селскостопански машини, строителна техника и други.

UpdateAddress
Производство на инструменти – пресови, инжекционни, режещи и измервателни. Производство на възли и детайли за: транспортно машиностроене, селскостопански машини, строителна техника и други.
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агенства на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешна и външно търговска дейност с всички стоки разрешени от закона, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, а именно - производствена, развойна, внедрителска, технологична, консултанстка и маркетингова дейност в машиностроителното производство, производство на резервни части, инструменти и нестандартно оборудване, сервизна и ремонтна дейност, бартерни сделки, консигнация, транзит, реекспорт, транспортни услуги, превозни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, лизингови сделки, стоков контрол.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
25.05.2009: ЗИНОМ АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Зином" - АД, Добрич, на основание чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Зином" - АД, Добрич, на основание чл....
02.03.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.05.2006: Съветът на директорите на "ЗИНОМ" - АД, Добрич, на основание чл....
28.06.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.06.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.05.2005: Съветът на директорите на "Зином" - АД, Добрич, на основание чл....
07.12.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.12.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 810 пъти
[2016: 222, 2015: 27, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 145, 2011: 77, ... ]