Кратък фирмен профил

Комос ООД - София


Контакти

София, 1271
ж.к. Илиянци, ул. Витошко лале 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121034658
Капитал (лв.): 6 400
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
ел. монтаж, изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, абонаментен сервиз, въздушни дихателни апарати - продажба и сервиз, метални конструкции.
Предмет на дейност: Туристически услуги, автосервиз, транспорт, таксиметрови услуги, строителство, монтаж, експлоатация на производствени предприятия и непроизводствени сгради, сервизни услуги, производство на стоки за широко потребление, инженерингова дейност, проучване, проектиране и инвестиране, експертизи, търговия­вътрешна, външна, комисионна (без паметници на културата), консултантски, посреднически и преводачески услуги, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

01.02.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.11.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.03.1994: Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
19.03.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 615 пъти
[2016: 130, 2015: 25, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 99, 2011: 94, ... ]