Кратък фирмен профил

Пластик АД - Трекляно


Контакти

Трекляно, 2557
ул. Път за границата 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109039518
Капитал (лв.): 97 384
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Общи събрания: Последно - 25.01.2021 
Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия от пластмаси и синтетични смоли за фармацевтичната промишленост и за производствени и битови нужди; извършване на земно-изкопни и насипни работи, строителни, рекултивационни, ликвидационни и транспортни услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.12.2008: Пластик АД - Трекляно свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.07.2006: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Съветът на директорите на "Пластик" - АД, с. Трекляно, на...
02.12.2005: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 3047-П от 11 ноември 2005 г....
09.09.2005: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.05.2005: Съветът на директорите на "Пластик" - АД, с. Трекляно, на...
01.03.2005: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.05.2004: Съветът на директорите на "Пластик" - АД, с. Трекляно, област...
11.02.2004: Руен Холдинг АД-Кюстендил /HRU/ уведомява, че вследствие...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 945 пъти
[2016: 420, 2015: 56, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 129, 2011: 64, ... ]