Кратък фирмен профил

Ойлкарт ЕООД - София


Контакти

София, 1233
ж.к. Банишора, ул. Кавала 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121654132
Капитал (лв.): 1 200 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортно-инженерингова, импресарска, посредническа, предприемаческа, маркетингова, проектантско-консултантска дейност, проектиране и строителство, отдаване под наем и търговия с недвижими вещи и имоти, химически производства, вкл. петрол и петролни продукти, експлоатация на бензиностанции, сервизна дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон; транспортна дейност.
 

06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.1998: Софиойският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 431 пъти
[2016: 214, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 84, 2011: 18, ... ]