Кратък фирмен профил

Браво АД - Коларово


Контакти

Коларово, 2880
общ. Петрич
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101026223
Капитал (лв.): 215 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обувки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, производство на обувни изделия и полуфабрикати за обувната промишленост и продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, селски туризъм, хотелиерство, производство и търговия с вино и спиртни напитки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, производство, преработка и обработка на селскостопанска продукция.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
18.05.2015: На 43-години е почина благоевградският строителен бизнесмен...
12.05.2010: Браво АД - Коларово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.12.2009: Браво АД - Коларово свиква Извънредно общо събрание на...
27.05.2009: Браво АД - Коларово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
11.11.2008: Браво АД - Коларово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.03.2008: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
13.06.2007: Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 614 пъти
[2016: 146, 2015: 142, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 288, 2011: 166, ... ]