Кратък фирмен профил

Рачо Ковача АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
бул. Столетов 168
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107007023
Капитал (лв.): 69 135
 
 
 

Отрасъл: Производство на парни котли, без котли за отопление
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на нестандартно оборудване и инструментална екипировка; стоки и битови услуги, научно-производствена и развойна, внедрителска и инженерингова дейност, транспортна дейност; търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.02.2016: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) На проведено ОСА от...
07.04.2010: Рачо Ковача АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Рачо Ковача АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Рачо Ковача АД - Габрово свиква Извънредно общо събрание на...
25.05.2009: Рачо Ковача АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.03.2009: Фаворит холд АД отчита 37% спад на годишна база на...
09.11.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.11.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.08.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 924 пъти
[2016: 171, 2015: 44, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 227, 2011: 118, ... ]