Кратък фирмен профил

Рилапласт АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Охрид 7, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832044728
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна, спедиционна, лизингова дейност, комисионни, складови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтна дейност, както и всякаква незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.05.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.04.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 274...
20.04.2006: "Северкооп гъмза холдинг" в началото на годината е продал дела...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.09.2003: Списък към 31.09.2003 г. на лицата, които са се явили в...
07.03.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.10.2000: Съветът на директорите на "Рилапласт" - АД, Самоков, на...
05.11.1999: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.08.1999: Съветът на директорите на "Рилапласт" - АД, Самоков, на...
25.06.1999: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 262 пъти
[2016: 71, 2015: 17, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 80, 2011: 16, ... ]