Кратък фирмен профил

Интериор Текстил АД - София


Контакти

София, 1510
бул. Ботевградско шосе 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121015138
Капитал (лв.): 680 020
 
 
 

Отрасъл: Производство на плетени платове
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.04.2018 
Предмет на дейност: Производство на плетени полиестерни пердета и завеси, полиестерни и полиамидни платове и дантели, пасмантерийни и шевни изделия и търговията им в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност, изложбена и маркетингова дейност, ремонтна и сервизна дейност, туристическа дейност и туристически услуги, xотелиерство и ресторантъорство, търговия с машини, съоръжения и резервни части, доставка, съxранение и търговия с битови, xранителни, неxранителни и промишлени стоки, в това число xимически и лаково-бояджийски стоки, керамични и огнеупорни изделия, нефтопродукти, пропан-бутан, течни горива, въглища, брикети, строителни материали, електроди, стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, осветителни тела и кварцови изделия за осветление, текстилни изделия, семена, зърно, зърнени и xлебни продукти и др. подобни, друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
08.09.2014: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
22.04.2010: Интериор Текстил АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Интериор Текстил АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.06.2008: "Интериор текстил" носи загуби на русенското "Петър Караминчев"....
04.04.2008: Интериор Текстил АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Интериор Текстил" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 606 пъти
[2016: 285, 2015: 80, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 220, 2011: 254, ... ]