Кратък фирмен профил

Олимекс ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
ул. Правда 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825241718
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Предмет на дейност: Научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, проектиране, строителство и ремонт на всякакви сгради и други строителни обекти, всякакви транспортни услуги и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскотопански продукти, пособия и инвентар, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги, организиран отдих и развлечения, всякакви битови услуги, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, проектиране, производство и търговия с всякакви изделия за бита, инженерингова дейност, организиране на маркетингови проучвания и търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени със закон, вътрешна и външна търговия, брокерска, рекламна и издателска дейност, организиране професионални курсове, всякакви производствени и непроизводствени услуги.
 

17.06.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.11.1995: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 369 пъти
[2016: 63, 2015: 37, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 151, 2011: 34, ... ]