Кратък фирмен профил

Спортпром АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121038902
Капитал (лв.): 600 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност, услуги, отдаване под наем, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
24.11.2010: Спортпром АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
03.06.2010: Спортпром АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.07.2009: Легендарният завод за детски обувки в Добрич ще възкръсне като...
14.05.2009: Спортпром АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.11.2008: Спортпром АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.10.2007: Съветът на директорите на "Спортпром" - АД, София, на основание...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Спортпром" - АД, София, на основание...
26.05.2006: Съветът на директорите на "Спортпром" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 874 пъти
[2016: 173, 2015: 120, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 132, 2011: 93, ... ]