Кратък фирмен профил

Строителство и ремонт АД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ж.к. Левски, Подвис 29, бл. Б, вх. -, ет. -, ап. 204
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103047141
Капитал (лв.): 52 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.06.2020 
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност, вкл. и външнотърговска дейност в областта на производство и ремонт на машини, апарати, конструкции и резервни части за химическата и други промишлености, производство на строителни материали, полагане на антикорозионни покрития, сервизни услуги в областта на механо-, електро- и КИП ремонта, пътническия и товарния транспорт, проектантски и инженерингови дейности, изграждане и ремонт на жилищни и строителни обекти; пътнически и товарни транспортни услуги; осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана; лизингова, промишлена, строителна, предприемаческа и складова дейност; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки позволени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.03.2009: Строителство и ремонт АД - Девня свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
18.04.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.04.2008: Строителство и ремонт АД - Девня свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
07.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
16.03.2007: Съветът на директорите на "Строителство и ремонт" - АД, гр....
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 278 пъти
[2016: 359, 2015: 77, 2014: 63, 2013: 127, 2012: 299, 2011: 101, ... ]