Кратък фирмен профил

А 3 ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Академик Стефан Младенов 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832078310
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Предмет на дейност: Търговия с материали и съоръжения за отоплителни, водопроводни, вентилационни, климатични инсталации (овк), изграждане на отоплителни, климатични, водопроводни и канализационни инсталации (вик), строително – монтажни дейности, управление на инсталационни строително-монтажни дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
07.10.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.09.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.12.1996: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 550 пъти
[2016: 246, 2015: 54, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 183, ... ]