Кратък фирмен профил

Термотехника АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Братя Бъкстон 136
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115049171
Капитал (лв.): 224 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Продукти и услуги:
- Автоцистерни за втечнени газове, светли горива и други течности,
- резервоари за течни горива,
- всякакъв вид топлообменнници, кондезни
- резервоари и буферни съдове,
- горивни стопанства за котелни централи,
- инсталации за водоподготовка на котелни централи;
- филтри за нафта, бензин, вода
- филтри за мазут
Предмет на дейност: Производство на парни котли и топлообменни апарат.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.01.2018: Министерска фирма пусна кепенците Пловдивската фирма за...
23.10.2009: Термотехника АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Термотехника АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Термотехника АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
30.05.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.03.2007: Съветът на директорите на "Термотехника" - АД, Пловдив, на...
20.02.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.12.2005: Съветът на директорите на "Термотехника" - АД, Пловдив, на...
23.12.2005: Съветът на директорите на "Термотехника" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 091 пъти
[2016: 183, 2015: 85, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 167, 2011: 145, ... ]