Кратък фирмен профил

Ърнст и Янг България ЕООД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47А, ет. 4, Полиграфия Офис Център,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130971516
Капитал (лв.): 1 276 250
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Независима оценка на недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности. предоставяне на консултантски услуги на публични и частни предприятия и организации; индустриален мениджмънт, обучение по индустриален мениджмънт, компютърни системи, правна и данъчна материя, организация на финансовия мениджмънт; съвети в областта на сделки с ценни книжа, организация на борсите, предложения за покупка и аукционни продажби, представителство на клиенти във финансови сделки, организация и финансиране на инвестиции, организация и финансиране на лизинг, извършване на услуги в областта на корпоративното преобразуване, развитие и установяване на смесени предприятия, услуги в областта на преференциални инвестиции и източници за инвестиции, съвети по вливания и придобиване на предприятия, маркетингови услуги във връзка с борсовите пазари, съвети в областта на сделките с недвижимости, представляване на клиенти в покупката или финансирането на недвижими имоти, организиране на курсове по мениджмънт, водене на счетоводни книги, стопанско право, маркетинг и правила на стоковата борса, правни услуги, издателска дейност, счетоводни услуги, финансови анализи, внос и износ на стоки и услуги, преводачески услуги, всякакви други операции, свързани пряко с гореспоменатите дейности, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
14.11.2018: КЗК отмени скандалната поръчка на БДЖ за нови влакове На фона...
02.10.2018: Адвокатското съдружие „Ърнст & Янг“ има нов...
31.08.2018: И Skoda откри проблеми в поръчката на БДЖ за новите...
15.06.2018: Директор в "Асарел Медет" финансов лидер на България Директор...
19.04.2018: Новите 41 мотрисни влака, които "БДЖ-Пътнически превози" планира...
19.03.2018: В ново партньорство "Оптикс" продаде част от активите си на...
09.02.2018: Банковите директори очакват слабо подобрение на икономиката на...
25.10.2017: Приходите на "Ърнст енд Янг" надхвърлиха 31.4 млрд....
04.10.2017: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На...
03.08.2017: През 2016 година новите работни места в България, създадени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 819 пъти
[2016: 578, 2015: 234, 2014: 111, 2013: 223, 2012: 501, 2011: 121, ... ]