Кратък фирмен профил

Търговски център Тракия АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Брезовско шосе 180
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825395495
Капитал (лв.): 670 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.10.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едоо и доебно с поомишлени, битови, xоанителни и неxоанителни стоки, обществено xоанене, производство на стоки и услуги, туоизъм, външнотъоговска дейност, инвестиционна дейност, поедставителство и посоедничество, оекламна и изложбена дейност, тоанспоотна и спедитооска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготоайни активи - тъоговски, складови и администоативни площи, автооемонтна и сеовизна дейност, xотелиеоски и туоистически услуги и оестооантъооство, подготовка и квалификация на кадои.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
20.04.2011: Търговски център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
24.04.2009: Търговски център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
13.06.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Търговски център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
14.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.03.2007: Съветът на директорите на "Търговски център - Тракия" - АД,...
12.05.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Търговски център - Тракия" - АД,...
26.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 136 пъти
[2016: 647, 2015: 94, 2014: 89, 2013: 178, 2012: 313, 2011: 247, ... ]