Кратък фирмен профил

Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Клокотница 29, вх. 1, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831553170
Капитал (лв.): 54 513
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.07.2018 
Предмет на дейност: Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в ж.п., автомобилен, воден и въздушен транспорт; слаботоково строителство в страната и чужбина; изграждане и ремонт на кабелни мрежи ниско и високо напреж.; изграждане и ремонт на електрифицирани ж.п. линии и градски електротранспорт в страната и чужбина; изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация; изграждане на всички видове строителни обекти за за безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникац. обекти, радио-релейни телевизионни и др. станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизация на летища, пристанища, хидротехн. и др. специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство, лабораторни изпитания на материали и инжен. съоръж. в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и турист. услуги; търговия и др. дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
31.07.2018: Трансстрой-АМ АД-София (42T) На проведено редовно ОСА от...
19.06.2018: Трансстрой-АМ АД-София (42T) В БФБ-София АД са постъпили...
25.07.2017: Трансстрой-АМ АД-София (42T) На проведено редовно ОСА от...
13.06.2017: Трансстрой-АМ АД-София (42T) В БФБ-София АД са постъпили...
16.09.2016: Трансстрой-АМ АД-София, (42T) На основание чл. 65, ал. 6 от...
26.05.2016: Трансстрой-АМ АД-София (42T) На проведено ОСА от 20.05.2016...
19.04.2016: Трансстрой-АМ АД-София (42T) В БФБ-София АД са постъпили...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 215 пъти
[2016: 344, 2015: 150, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 483, 2011: 249, ... ]