Кратък фирмен профил

Успех АД - София


Контакти

София, 1172
ул. Пимен Зографски 4, бизнес-сграда 2, ет.2, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110006052
Капитал (лв.): 2 141 220
 
 
 

Отрасъл: Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина
Общи събрания: Последно - 27.07.2021 
Предмет на дейност: Производство на строителни керамични изделия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.05.2016: Кабинетът одобри четири концесии за добив на природни...
15.01.2010: РАЗРЕШЕНИЕ № 668 от 19 ноември 2009 г. за проучване на...
17.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.11.2009: Правителството даде четири разрешителни за проучване на залежи...
20.10.2009: Успех АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
16.04.2009: Успех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.04.2009: Успех АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
16.04.2009: Успех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
26.05.2008: Австрийската компания Винербергер (Wienerberger) пуска в...
19.11.2007: В град Луковит е най-модерният керамичен завод на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 131 пъти
[2016: 643, 2015: 164, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 226, 2011: 259, ... ]