Кратък фирмен профил

Еко Инженеринг ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Цар Освободител 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119505964
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на отпадъчни води
Предмет на дейност: проектиране, изграждане, експлоатация и реализация на продукцията на Завод за обработка на твърди битови отпадъци на общини гр. Сливен, гр. Нова Загора, община Сливен, област Сливен
 

25.04.2019: ICGB избра ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" за изпълнител на обществената...
09.01.2017: Строежът на затворените бежански лагери започна без...
10.02.2003: "Мозаик"ООД със седалище Истанбул бе избрана да строи завод за...
22.10.2002: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.02.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 246 пъти
[2016: 131, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 1, ... ]