Във връзка с получено уведомление, относно неизвършени лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации,... още
 Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (SUN) Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (SUN) свиква... още
 НАП установи липсващи касови наличности за над 240 млн. лв. Национална агенция за приходите е установила... още
 Север Холдинг АД-София (SEVA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2021 г. от... още
 Държавната "Монтажи" продължава да плаща на външни строители Държавната строителна компания "Монтажи", която... още
 ДАНС и МВР влязоха и в Комисията за енергийно регулиране Агенти на ДАНС, придружавани от служители на МВР са... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
24.09: Грамекс АД - София
24.09: Високоговорители АД - Благоевград
24.09: Зебра АД - Нови Искър
24.09: Картал АД - Габрово
24.09: Институт по металолеене и леярски технологии АД - София
24.09: Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962 АД - Бургас
24.09: Проектант Бургас 99 АД - Бургас
24.09: Пиринснаб АД - Благоевград
24.09: ОМЗ Инвест 2000 АД - Стрелча
24.09: Мокреш Солар парк АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София