Кратък фирмен профил

Дунавска коприна АД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
ул. Сан Стефано 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827238585
Капитал (лв.): 440 629
 
 
 

Отрасъл: Производство на копринени и тип копринени тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.08.2016 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на текстилни изделия и стоки от всякакъв вид.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
09.04.2012: Русенската текстилна фирма "Ирис"АД иска да купи "Дунавска...
23.08.2011: Фабрика за преработка и тъкане на коприна ще бъде изградена в...
23.08.2011: Фабрика за преработка и тъкане на коприна ще бъде изградена в...
07.02.2011: От днес на Българската фондова борса ще започне публичен търг за...
03.02.2011: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/...
28.01.2011: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
14.08.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.08.2009: Дунавска коприна АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 988 пъти
[2016: 215, 2015: 51, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 167, 2011: 310, ... ]