Кратък фирмен профил

Атлас АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Инж. Иван Иванов 70, вх. Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040982887
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 06.03.2020 
Предмет на дейност: Консултантски, образователни, софтуерни и маркетингови услуги, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на конференции, семинари, симпозиуми и други подобни мероприятия с българско и чуждестранно участие.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
16.04.2014: Започна застрояването на бившето аптечно, на чието място се...
19.03.2010: Атлас АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.05.2009: Атлас АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
03.02.2009: Атлас АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.02.2008: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, София, на основание чл....
02.02.2007: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, София, на основание чл....
03.02.2006: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, София, на основание чл....
05.03.2004: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, София, на основание чл....
03.10.2003: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 598 пъти
[2016: 660, 2015: 93, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 204, 2011: 97, ... ]