Кратък фирмен профил

А Агро ЕООД - Вълчи дол


Контакти

Вълчи дол, 9280
ул. Бригадирска 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103798362
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, инженерингова дейност, производствена дейност, маркетингова, посредническа и комисионна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм (след лиценз), строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, услуги за физически и юридически лица, търговия и производство със селскостопанска продукция, търговия с петрол и петролни продукти.
 

22.04.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 538 пъти
[2016: 159, 2015: 62, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 192, 2011: 15, ... ]