Кратък фирмен профил

Чап Медиа АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 42 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121216422
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Рекламна дейност, закупуване и препродажба на рекламни пространства, информационна дейност, комисионерство, търговско представителство и посредничество, самостоятелна търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
11.02.2011: Чап Медиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.06.2010: Чап Медиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.01.2009: Чап Медиа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.11.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Чап медия" - АД, София, на основание...
19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Чап медия" - АД, София, на основание...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.06.2005: Съветът на директорите на "Чап медия" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 490 пъти
[2016: 478, 2015: 75, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 231, 2011: 157, ... ]