Кратък фирмен профил

Дема пропърти ООД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Гоце Делчев, бл. 47Е, вх. А, ет. 2, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205577207
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 01.03.2019 
Предмет на дейност: Търговия със стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, производство с цел продажба, покупка, строеж, проектиране на недвижими имоти, консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, комисионна, спедиционна, превозна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, транспортна дейност или предоставяне на други услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Дема пропърти" - ЕАД, София, на...
16.04.2004: Съветът на директорите на "Дема пропърти" - ЕАД, София, на...
01.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
15.07.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 013 пъти
[2016: 643, 2015: 80, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 179, 2011: 16, ... ]