Кратък фирмен профил

Производствена кооперация Елмаз - Текс - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Славянска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836151040
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с облекло и обувки
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 338 пъти
[2016: 57, 2015: 19, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 86, 2011: 28, ... ]