Кратък фирмен профил

Ел Контрол ЕООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Патриарх Евтимий 17 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123164262
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Електро-монтажни и пусково-наладъчни работи, Орган за контрол, търговия, производство на ел.табла.
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки (след лиценз), сделки с интелектуална собственост, превозни сделки (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), комисионни, спедиционни (без поща), складови, лицензионни, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, електромонтажни, пусково-наладъчни и проучвателно-проектни работи в областта на енергетиката, електроизпитвателна лаборатория, външноикономическа, орган за контрол в областта на здравословни и безопасни условия на труд, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

28.10.2022: Камарата на строителите в Стара Загора връчи годишните си...
24.10.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.09.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.11.2000: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.10.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 135 пъти
[2016: 613, 2015: 46, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 179, 2011: 64, ... ]