Кратък фирмен профил

ВСК Кентавър ИЗ Динамика ЕООД - Дряново


Контакти

Дряново, 5370
ул. Шипка 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107538312
Капитал (лв.): 1 810 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, информационна, рекламна (без книгопечат), програмна, маркетингова, туристическа, спортна (треньорски услуги) дейност, сухопътен и воден транспорт на пътници и товари, ремонт и поддръжка на леки и товарни автомобили и морски съдове, водолазна дейност (услуги и проучвания), издателска (без книгопечат) дейност, ликвидиране на последици от производствени аварии, пожари, земетресения, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на езикови училища и школи за чужди езици, организиране на краткотраен международен и вътрешен туризъм, производство и търговия с разрешена селскостопанска продукция, отглеждане на състезателни коне с цел състезания и продажби, производство и търговия с облекла, сувенирни, кожени изделия, електроуреди и машини, таксиметрови превози, административноправни услуги и консултации, счетоводни и икономически услуги, организиране на базари, други дейности, незабранени със закон.
 

27.06.2014: Съдът отмени спирането на 98 млн. от Брюксел Административният...
26.06.2014: Решението на икономическото министерство да замрази европари за...
28.05.2009: 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв.,...
05.01.2006: В инструменталния завод Динамика в Дряново започва изграждането...
01.08.2005: "ВСК Кентавър" сключи договор за производство на металорежещи...
15.04.2005: Динамика е едно от малкото предприятия в страната, сертифицирано...
14.06.2004: Над 3.5 млн.лева е инвестирала в Дряново българската компания...
28.05.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 066 пъти
[2016: 180, 2015: 56, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 258, 2011: 132, ... ]