Кратък фирмен профил

Булфрахт София АД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ № 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121218238
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Общи събрания: Последно - 20.09.2021 
Предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност; комисионна, складова и дейност на търговски представителство и посредничество; осъществяване на специфични сделки, с изключение на изискващите специални условия и лиценция, както и фрахтова дейност. дружеството ще осъществява и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от местното законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Булфрахт София" - АД, София, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Булфрахт София" - АД, на основание...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.08.2003: Съветът на директорите на "Булфрахт София" - АД, София, на...
10.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.01.2002: Съветът на директорите на "Булфрахт София" - АД, София, на...
13.10.2000: Съветът на директорите на "Булфрахт София" - АД, София, на...
04.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 085 пъти
[2016: 590, 2015: 42, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 134, 2011: 70, ... ]