Кратък фирмен профил

М 7 МИ ООД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
пл. Жеравица, Драматичен театър Драгомир Асенов
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111547370
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на системи за кабелна телевизия, както и обслужване на абонатите; производство на филми, видео - и звукозаписи, както и други подобни дейности; покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейности, лизингова дейност; превозна, хотелиерска, ресторантъорска, туристическа /вкл.организиране на туристически екскурзии в страната и чужбина/, информационна, програмна, импресарска дейности, както и други подобни дейности; издателска и печатарски дейности; консултантска дейност, счетоводство, одитинг; търговия с ноу - хау; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ и реекспорт; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
 

05.07.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.02.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 273 пъти
[2016: 124, 2015: 27, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 89, ... ]