Кратък фирмен профил

Еко Ойл ООД - София


Контакти

София, 1164
ул. Кораб планина 54, вх. В, ет. 1, ап. 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131070880
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с всякаква продукция, търговия на едро и дребно с нефтопродукти и техни производни, инженеринг, маркетинг, лицензии и технологии, производство на промишлени стоки и предмети за бита, транспортна, спедиционна, складова, информационна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически лица, проектиране, строителство и ремонт на сгради, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон.
 

17.12.2012: Шефът на най-големите спортни бази е застрелян по време на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 918 пъти
[2016: 347, 2015: 48, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 154, 2011: 71, ... ]