Кратък фирмен профил

Стани 89 ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 8 В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115622379
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Предмет на дейност: Търговска дейност, производствена дейност, внос и износ, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон и подзаконови нормативни актове.
 

02.11.2004: Приключи грубото строителство на новите два корпуса и...
14.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 252 пъти
[2016: 66, 2015: 16, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 71, 2011: 15, ... ]