Кратък фирмен профил

Зорница Комерс ООД - Кесарево


Контакти

Кесарево, 5161
община Стражица, област Велико Търново
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104618785
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Добив и преработка на месо от птици и други животни, производство, търговия и съхранение на храни, месни и други продукти от животински произход, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица и организации, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, други незабранени със закон дейности.
 

19.12.2011: Екоинспекторите от Велико Търново санкционираха „Зорница-Комерс”...
09.11.2004: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 794 пъти
[2016: 433, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 243, 2011: 8, ... ]